CVE-2020-7211

See a problem?
Source
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7211
Import Source
https://storage.googleapis.com/cve-osv-conversion/osv-output/CVE-2020-7211.json
JSON Data
https://api.osv.dev/v1/vulns/CVE-2020-7211
Published
2020-01-21T17:15:12Z
Modified
2024-06-05T01:34:11.962487Z
Severity
  • 7.5 (High) CVSS_V3 - CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N CVSS Calculator
Summary
[none]
Details

tftp.c in libslirp 4.1.0, as used in QEMU 4.2.0, does not prevent ..\ directory traversal on Windows.

References

Affected packages

Debian:11 / libslirp

Package

Name
libslirp
Purl
pkg:deb/debian/libslirp?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected

Affected versions

4.*

4.4.0-1
4.4.0-1+deb11u1
4.4.0-1+deb11u2
4.6.1-1
4.7.0-1

Ecosystem specific

{
    "urgency": "unimportant"
}

Debian:12 / libslirp

Package

Name
libslirp
Purl
pkg:deb/debian/libslirp?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected

Affected versions

4.*

4.7.0-1

Ecosystem specific

{
    "urgency": "unimportant"
}

Debian:13 / libslirp

Package

Name
libslirp
Purl
pkg:deb/debian/libslirp?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected

Affected versions

4.*

4.7.0-1

Ecosystem specific

{
    "urgency": "unimportant"
}

Git / github.com/qemu/qemu

Affected ranges

Type
GIT
Repo
https://github.com/qemu/qemu
Events
Introduced
0 Unknown introduced commit / All previous commits are affected
Last affected
Last affected
Type
GIT
Repo
https://gitlab.freedesktop.org/slirp/libslirp
Events
Introduced
0 Unknown introduced commit / All previous commits are affected
Fixed

Affected versions

Other

release_0_10_0
release_0_10_1
release_0_10_2
release_0_6_0
release_0_6_1
release_0_7_0
release_0_7_1
release_0_8_1
release_0_8_2
release_0_9_0
release_0_9_1

v0.*

v0.1.0
v0.1.1
v0.1.3
v0.1.4
v0.1.5
v0.1.6
v0.10.0
v0.10.1
v0.10.2
v0.10.3
v0.10.4
v0.10.5
v0.10.6
v0.11.0-rc0
v0.12.0
v0.12.0-rc0
v0.12.0-rc1
v0.12.0-rc2
v0.12.1
v0.13.0
v0.13.0-rc0
v0.13.0-rc1
v0.13.0-rc2
v0.13.0-rc3
v0.14.0-rc0
v0.14.0-rc1
v0.15.0
v0.15.0-rc0
v0.15.0-rc1
v0.15.0-rc2
v0.15.1
v0.2.0
v0.3.0
v0.4.0
v0.4.1
v0.4.2
v0.4.3
v0.4.4
v0.5.0
v0.6.0
v0.6.1
v0.7.0
v0.7.1
v0.8.1
v0.8.2
v0.9.0
v0.9.1

v1.*

v1.0
v1.0-rc0
v1.0-rc1
v1.0-rc2
v1.0-rc3
v1.0-rc4
v1.0.1
v1.1-rc0
v1.1-rc1
v1.1-rc2
v1.1.0
v1.1.0-rc2
v1.1.0-rc3
v1.1.0-rc4
v1.1.1
v1.1.2
v1.2.0
v1.2.0-rc0
v1.2.0-rc1
v1.2.0-rc2
v1.2.0-rc3
v1.3.0
v1.3.0-rc0
v1.3.0-rc1
v1.3.0-rc2
v1.3.1
v1.4.0
v1.4.0-rc0
v1.4.0-rc1
v1.4.0-rc2
v1.5.0
v1.5.0-rc0
v1.5.0-rc1
v1.5.0-rc2
v1.5.0-rc3
v1.5.1
v1.5.2
v1.5.3
v1.6.0
v1.6.0-rc0
v1.6.0-rc1
v1.6.0-rc2
v1.6.0-rc3
v1.6.1
v1.6.2
v1.7.0
v1.7.0-rc0
v1.7.0-rc1
v1.7.0-rc2
v1.7.1
v1.7.2

v2.*

v2.0.0
v2.0.0-rc0
v2.0.0-rc1
v2.0.0-rc2
v2.0.0-rc3
v2.0.1
v2.0.2
v2.1.0
v2.1.0-rc0
v2.1.0-rc1
v2.1.0-rc2
v2.1.0-rc3
v2.1.0-rc4
v2.1.0-rc5
v2.1.1
v2.10.0
v2.10.0-rc0
v2.10.0-rc1
v2.10.0-rc2
v2.10.0-rc3
v2.10.0-rc4
v2.11.0
v2.11.0-rc0
v2.11.0-rc1
v2.11.0-rc2
v2.11.0-rc3
v2.11.0-rc4
v2.11.0-rc5
v2.11.1
v2.11.2
v2.12.0
v2.12.0-rc0
v2.12.0-rc1
v2.12.0-rc2
v2.12.0-rc3
v2.12.0-rc4
v2.12.1
v2.2.0
v2.2.0-rc0
v2.2.0-rc1
v2.2.0-rc2
v2.2.0-rc3
v2.2.0-rc4
v2.2.0-rc5
v2.2.1
v2.3.0
v2.3.0-rc0
v2.3.0-rc1
v2.3.0-rc2
v2.3.0-rc3
v2.3.0-rc4
v2.3.1
v2.4.0
v2.4.0-rc0
v2.4.0-rc1
v2.4.0-rc2
v2.4.0-rc3
v2.4.0-rc4
v2.4.0.1
v2.5.0
v2.5.0-rc0
v2.5.0-rc1
v2.5.0-rc2
v2.5.0-rc3
v2.5.0-rc4
v2.5.1
v2.5.1.1
v2.6.0
v2.6.0-rc0
v2.6.0-rc1
v2.6.0-rc2
v2.6.0-rc3
v2.6.0-rc4
v2.6.0-rc5
v2.7.0
v2.7.0-rc0
v2.7.0-rc1
v2.7.0-rc2
v2.7.0-rc3
v2.7.0-rc4
v2.7.0-rc5
v2.8.0
v2.8.0-rc0
v2.8.0-rc1
v2.8.0-rc2
v2.8.0-rc3
v2.8.0-rc4
v2.8.1
v2.8.1.1
v2.9.0
v2.9.0-rc0
v2.9.0-rc1
v2.9.0-rc2
v2.9.0-rc3
v2.9.0-rc4
v2.9.0-rc5

v3.*

v3.0.0
v3.0.0-rc0
v3.0.0-rc1
v3.0.0-rc2
v3.0.0-rc3
v3.0.0-rc4
v3.1.0
v3.1.0-rc0
v3.1.0-rc1
v3.1.0-rc2
v3.1.0-rc3
v3.1.0-rc4
v3.1.0-rc5

v4.*

v4.0.0
v4.0.0-rc0
v4.0.0-rc1
v4.0.0-rc2
v4.0.0-rc3
v4.0.0-rc4
v4.1.0
v4.1.0-rc0
v4.1.0-rc1
v4.1.0-rc2
v4.1.0-rc3
v4.1.0-rc4
v4.1.0-rc5