CVE-2021-27097

See a problem?
Source
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-27097
Import Source
https://storage.googleapis.com/cve-osv-conversion/osv-output/CVE-2021-27097.json
JSON Data
https://api.osv.dev/v1/vulns/CVE-2021-27097
Published
2021-02-17T23:15:13Z
Modified
2024-05-23T01:26:35.689378Z
Severity
  • 7.8 (High) CVSS_V3 - CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H CVSS Calculator
Summary
[none]
Details

The boot loader in Das U-Boot before 2021.04-rc2 mishandles a modified FIT.

References

Affected packages

Alpine:v3.14 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.15 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.16 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.17 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.18 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.19 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Alpine:v3.20 / u-boot

Package

Name
u-boot
Purl
pkg:apk/alpine/u-boot?arch=source

Affected ranges

Type
ECOSYSTEM
Events
Introduced
0Unknown introduced version / All previous versions are affected
Fixed
2021.04-r0

Affected versions

2014.*

2014.04-r0
2014.04-r1
2014.04-r2

2015.*

2015.01-r0
2015.01-r1
2015.04-r0
2015.04-r1

2016.*

2016.07-r0
2016.07-r1
2016.07-r2

2017.*

2017.01-r0
2017.01-r1
2017.01-r2

2018.*

2018.05-r0
2018.05-r1
2018.05-r2
2018.05-r3
2018.05-r4
2018.05-r5

2019.*

2019.01-r0
2019.04-r0
2019.04-r1
2019.04-r2
2019.07-r0
2019.10-r0

2020.*

2020.01-r0
2020.04-r0
2020.07-r0
2020.10-r0
2020.10-r1

2021.*

2021.01-r0
2021.01-r2
2021.01-r3

Git / github.com/u-boot/u-boot

Affected ranges

Type
GIT
Repo
https://github.com/u-boot/u-boot
Events
Introduced
0 Unknown introduced commit / All previous commits are affected
Fixed
Fixed
Fixed

Affected versions

Other

DENX-2005-10-29-2350
LABEL_2002_11_05_0120
LABEL_2002_11_05_1735
LABEL_2002_11_10_2310
LABEL_2002_11_11_2211
LABEL_2002_11_18_0115
LABEL_2002_11_22_0015
LABEL_2002_12_03_2230
LABEL_2002_12_07_0120
LABEL_2002_12_21_0040
LABEL_2002_12_28_1700
LABEL_2003_01_11_1050
LABEL_2003_01_14_0055
LABEL_2003_02_28_0150
LABEL_2003_03_06_0050
LABEL_2003_03_06_0200
LABEL_2003_03_06_1440
LABEL_2003_03_06_2255
LABEL_2003_03_14_2150
LABEL_2003_03_25_1830
LABEL_2003_03_26_1300
LABEL_2003_03_27_1900
LABEL_2003_04_05_0300
LABEL_2003_04_15_1900
LABEL_2003_05_03_1700
LABEL_2003_05_12_2355
LABEL_2003_05_20_1630
LABEL_2003_05_20_2250
LABEL_2003_05_22_2230
LABEL_2003_05_23_0055
LABEL_2003_05_23_1450
LABEL_2003_05_30_1450
LABEL_2003_05_31_2115
LABEL_2003_06_04_0200
LABEL_2003_06_05_2140
LABEL_2003_06_16_0055
LABEL_2003_06_22_1530
LABEL_2003_06_26_2220
LABEL_2003_06_27_2340
LABEL_2003_06_29_0145
LABEL_2003_09_06_0055
LABEL_2003_09_12_0110
LABEL_2003_09_12_1745
LABEL_2003_09_13_2100
LABEL_2003_09_16_2310
LABEL_2003_09_18_2045
LABEL_2003_10_01_1830
LABEL_2003_10_06_2355
LABEL_2003_10_09_1515
LABEL_2003_10_09_2320
LABEL_2003_10_10_1200
LABEL_2003_10_14_2140
LABEL_2003_10_16_0200
LABEL_2003_10_20_0025
LABEL_2003_11_26_MKR
LABEL_2003_12_06_1550
LABEL_2004_01_21_2110
LABEL_2004_01_29_1030
LABEL_2004_02_11_2240
LABEL_2004_02_20_2310
LABEL_2004_02_24_0305
LABEL_2004_03_12_0130
LABEL_2004_03_14_2340
LABEL_2004_03_16_2330
LABEL_2004_03_25_1630
LABEL_2004_04_18_2135
LABEL_2004_04_23_2240
LABEL_2004_05_19_2335
LABEL_2004_05_29_1850
LABEL_2004_06_24_1800
LABEL_2004_07_01_1200
LABEL_2004_08_28_2355
LABEL_2004_08_29_0045
LABEL_2004_09_09_0000
LABEL_2004_10_12_0110
LABEL_2004_10_20_0020
LABEL_2004_11_17_2222
LABEL_2004_11_25_0035
LABEL_2004_12_18_2335
LABEL_2004_12_19_1100
LABEL_2004_12_19_2240
LABEL_2004_12_20_1220
LABEL_2005_01_31_2245
LABEL_2005_02_07_2045
LABEL_2005_02_08_1615
LABEL_2005_02_28_0050
LABEL_2005_03_06_0225
LABEL_2005_03_15_0125
LABEL_2005_04_05_1830
LABEL_2005_04_05_2345
LABEL_2005_04_14_0115
LABEL_2005_05_05_1920
LABEL_2005_05_09_1245
LABEL_2005_05_13_0050
LABEL_2005_07_04_0202
LABEL_2005_08_12_0050
LABEL_2005_09_15_2320
LABEL_2006_03_12_0025
LABEL_2006_04_18_1106
LABEL_2006_05_10_1800
LABEL_2006_05_19_1133
LABEL_2006_06_30_2020
U-Boot-0_2_0
U-Boot-0_3_0
U-Boot-0_3_1
U-Boot-0_4_0
U-Boot-0_4_1
U-Boot-0_4_2
U-Boot-0_4_3
U-Boot-0_4_4
U-Boot-0_4_5
U-Boot-0_4_6
U-Boot-0_4_7
U-Boot-0_4_8
U-Boot-1_0_0
U-Boot-1_0_1
U-Boot-1_0_2
U-Boot-1_1_0
U-Boot-1_1_1
U-Boot-1_1_2
U-Boot-1_1_3
U-Boot-1_1_4
U-Boot-1_1_5
U-Boot-1_1_6
U-Boot-1_2_0

v1.*

v1.3.0
v1.3.0-rc1
v1.3.0-rc2
v1.3.0-rc3
v1.3.0-rc4
v1.3.1
v1.3.1-rc1
v1.3.2
v1.3.2-rc1
v1.3.2-rc2
v1.3.2-rc3
v1.3.3
v1.3.3-rc1
v1.3.3-rc2
v1.3.3-rc3
v1.3.4
v1.3.4-rc1
v1.3.4-rc2

v2008.*

v2008.10
v2008.10-rc1
v2008.10-rc2
v2008.10-rc3

v2009.*

v2009.01
v2009.01-rc1
v2009.01-rc2
v2009.01-rc3
v2009.03
v2009.03-rc1
v2009.03-rc2
v2009.06
v2009.06-rc1
v2009.06-rc2
v2009.06-rc3
v2009.08
v2009.08-rc1
v2009.08-rc2
v2009.08-rc3
v2009.11
v2009.11-rc1
v2009.11-rc2

v2010.*

v2010.03
v2010.03-rc1
v2010.03-rc2
v2010.03-rc3
v2010.06
v2010.06-rc1
v2010.06-rc2
v2010.06-rc3
v2010.09
v2010.09-rc1
v2010.09-rc2
v2010.12
v2010.12-rc1
v2010.12-rc2
v2010.12-rc3

v2011.*

v2011.03
v2011.03-rc1
v2011.03-rc2
v2011.06
v2011.06-rc1
v2011.06-rc2
v2011.06-rc3
v2011.09
v2011.09-rc1
v2011.09-rc2
v2011.12
v2011.12-rc1
v2011.12-rc2
v2011.12-rc3

v2012.*

v2012.04
v2012.04-rc1
v2012.04-rc2
v2012.04-rc3
v2012.04.01
v2012.07
v2012.07-rc1
v2012.07-rc2
v2012.07-rc3
v2012.10
v2012.10-rc1
v2012.10-rc2
v2012.10-rc3

v2013.*

v2013.01
v2013.01-rc1
v2013.01-rc2
v2013.01-rc3
v2013.04
v2013.04-rc1
v2013.04-rc2
v2013.04-rc3
v2013.07
v2013.07-rc1
v2013.07-rc2
v2013.07-rc3
v2013.10
v2013.10-rc1
v2013.10-rc2
v2013.10-rc3
v2013.10-rc4

v2014.*

v2014.01
v2014.01-rc1
v2014.01-rc2
v2014.01-rc3
v2014.04
v2014.04-rc1
v2014.04-rc2
v2014.04-rc3
v2014.07
v2014.07-rc1
v2014.07-rc2
v2014.07-rc3
v2014.07-rc4
v2014.10
v2014.10-rc1
v2014.10-rc2
v2014.10-rc3

v2015.*

v2015.01
v2015.01-rc1
v2015.01-rc2
v2015.01-rc3
v2015.01-rc4
v2015.04
v2015.04-rc1
v2015.04-rc2
v2015.04-rc3
v2015.04-rc4
v2015.04-rc5
v2015.07
v2015.07-rc1
v2015.07-rc2
v2015.07-rc3
v2015.10
v2015.10-rc1
v2015.10-rc2
v2015.10-rc3
v2015.10-rc4
v2015.10-rc5

v2016.*

v2016.01
v2016.01-rc1
v2016.01-rc2
v2016.01-rc3
v2016.01-rc4
v2016.03
v2016.03-rc1
v2016.03-rc2
v2016.03-rc3
v2016.05
v2016.05-rc1
v2016.05-rc2
v2016.05-rc3
v2016.07
v2016.07-rc1
v2016.07-rc2
v2016.07-rc3
v2016.09
v2016.09-rc1
v2016.09-rc2
v2016.11
v2016.11-rc1
v2016.11-rc2
v2016.11-rc3

v2017.*

v2017.01
v2017.01-rc1
v2017.01-rc2
v2017.01-rc3
v2017.03
v2017.03-rc1
v2017.03-rc2
v2017.03-rc3
v2017.05
v2017.05-rc1
v2017.05-rc2
v2017.05-rc3
v2017.07
v2017.07-rc1
v2017.07-rc2
v2017.07-rc3
v2017.09
v2017.09-rc1
v2017.09-rc2
v2017.09-rc3
v2017.09-rc4
v2017.11
v2017.11-rc1
v2017.11-rc2
v2017.11-rc3
v2017.11-rc4

v2018.*

v2018.01
v2018.01-rc1
v2018.01-rc2
v2018.01-rc3
v2018.03
v2018.03-rc1
v2018.03-rc2
v2018.03-rc3
v2018.03-rc4
v2018.05
v2018.05-rc1
v2018.05-rc2
v2018.05-rc3
v2018.07
v2018.07-rc1
v2018.07-rc2
v2018.07-rc3
v2018.09
v2018.09-rc1
v2018.09-rc2
v2018.09-rc3
v2018.11
v2018.11-rc1
v2018.11-rc2
v2018.11-rc3

v2019.*

v2019.01
v2019.01-rc1
v2019.01-rc2
v2019.01-rc3
v2019.04
v2019.04-rc1
v2019.04-rc2
v2019.04-rc3
v2019.04-rc4
v2019.07
v2019.07-rc1
v2019.07-rc2
v2019.07-rc3
v2019.07-rc4
v2019.10
v2019.10-rc1
v2019.10-rc2
v2019.10-rc3
v2019.10-rc4

v2020.*

v2020.01
v2020.01-rc1
v2020.01-rc2
v2020.01-rc3
v2020.01-rc4
v2020.01-rc5
v2020.04
v2020.04-rc1
v2020.04-rc2
v2020.04-rc3
v2020.04-rc4
v2020.04-rc5
v2020.07
v2020.07-rc1
v2020.07-rc2
v2020.07-rc3
v2020.07-rc4
v2020.07-rc5
v2020.10
v2020.10-rc1
v2020.10-rc2
v2020.10-rc3
v2020.10-rc4
v2020.10-rc5

v2021.*

v2021.01
v2021.01-rc1
v2021.01-rc2
v2021.01-rc3
v2021.01-rc4
v2021.01-rc5
v2021.04-rc1