CVE-2021-39934

See a problem?
Source
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2021-39934
Import Source
https://storage.googleapis.com/cve-osv-conversion/osv-output/CVE-2021-39934.json
JSON Data
https://api.osv.dev/v1/vulns/CVE-2021-39934
Aliases
Published
2021-12-13T16:15:09Z
Modified
2024-05-30T03:39:00.729231Z
Severity
  • 4.3 (Medium) CVSS_V3 - CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N CVSS Calculator
Summary
[none]
Details

Improper access control allows any project member to retrieve the service desk email address in GitLab CE/EE versions starting 12.10 before 14.3.6, all versions starting from 14.4 before 14.4.4, all versions starting from 14.5 before 14.5.2.

References

Affected packages

Git / gitlab.com/gitlab-org/gitlab

Affected ranges

Type
GIT
Repo
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab
Events
Introduced
0 Unknown introduced commit / All previous commits are affected
Fixed

Affected versions

Other

11-10-0cfa69752d8-0d9531c80-ee
11-10-0cfa69752d8-74ffd66ae-ee
11-10-119f9509d50-6d7537235-ee

v1.*

v1.0.2
v1.1.0pre
v1.2.0
v1.2.0pre
v1.2.1
v1.2.2

v10.*

v10.1.0.pre
v10.2.0.pre
v10.3.0.pre
v10.4.0.pre
v10.5.0.pre
v10.6.0.pre
v10.7.0.pre
v10.8.0.pre
v10.9.0.pre

v11.*

v11.0.0.pre
v11.1.0.pre
v11.2.0.pre
v11.3.0.pre

v14.*

v14.3.0-ee
v14.3.0-rc42-ee
v14.3.1-ee
v14.3.2-ee
v14.3.3-ee
v14.3.4-ee
v14.3.5-ee

v2.*

v2.0.0
v2.1.0
v2.2.0
v2.2.0pre
v2.3.0
v2.3.0pre
v2.3.1
v2.4.0
v2.4.0pre
v2.4.1
v2.5.0
v2.6.0
v2.6.0pre
v2.6.1
v2.6.2
v2.6.3
v2.7.0
v2.7.0pre
v2.8.0
v2.8.0pre
v2.8.1
v2.8.2
v2.9.0
v2.9.1

v3.*

v3.0.0
v3.0.1
v3.0.2
v3.0.3
v3.1.0

v4.*

v4.0.0
v4.0.0rc1
v4.0.0rc2

v5.*

v5.0.0
v5.1.0
v5.2.0
v5.3.0

v6.*

v6.0.0
v6.0.0-ee
v6.0.0-ee.beta
v6.0.0-ee.rc1
v6.1.0-ee
v6.2.0
v6.2.1
v6.2.2
v6.3.0
v6.3.0-ee
v6.3.1-ee
v6.4.0
v6.4.0-ee
v6.4.0.pre1
v6.4.0.pre2
v6.4.0.pre3
v6.4.1
v6.4.2
v6.4.3
v6.5.0
v6.5.0-ee
v6.5.0.rc1
v6.5.1
v6.6.0
v6.6.0-ee
v6.6.0.pre1
v6.6.0.rc1
v6.6.1
v6.6.2
v6.7.0-ee
v6.7.0.rc1
v6.7.0.rc1-ee
v6.7.1
v6.7.2
v6.8.0
v6.8.0-ee
v6.8.0.rc1
v6.8.1
v6.9.0.rc1

v7.*

v7.0.0
v7.0.0-ee
v7.0.0.rc1
v7.1.0
v7.1.0-ee
v7.1.0.rc1
v7.1.0.rc1-ee
v7.2.0.rc1
v7.2.0.rc1-ee
v7.2.0.rc2
v7.2.0.rc2-ee
v7.2.0.rc3
v7.2.0.rc3-ee
v7.2.0.rc4
v7.2.0.rc4-ee
v7.2.0.rc5
v7.2.0.rc5-ee
v7.3.0
v7.3.0-ee
v7.3.0.rc1
v7.3.0.rc1-ee
v7.4.0
v7.4.0-ee
v7.4.1
v7.4.1-ee
v7.4.2
v7.4.2-ee
v7.4.3
v7.4.3-ee
v7.4.4-ee

v8.*

v8.10.0.pre
v8.11.0
v8.11.0-ee
v8.11.0-rc1
v8.11.0-rc1-ee
v8.11.0-rc2
v8.11.0-rc2-ee
v8.11.0-rc3
v8.11.0-rc3-ee
v8.11.0-rc4
v8.11.0-rc4-ee
v8.11.0-rc5
v8.11.0-rc5-ee
v8.11.0-rc6
v8.11.0-rc6-ee
v8.11.0-rc7
v8.11.0-rc7-ee
v8.11.0.pre
v8.11.1
v8.12.0
v8.12.0-ee
v8.12.0-rc1
v8.12.0-rc1-ee
v8.12.0-rc2
v8.12.0-rc2-ee
v8.12.0-rc3
v8.12.0-rc3-ee
v8.12.0-rc4
v8.12.0-rc4-ee
v8.12.0-rc5
v8.12.0-rc5-ee
v8.12.0-rc6
v8.12.0-rc6-ee
v8.12.0-rc7
v8.12.0-rc7-ee
v8.12.0.pre
v8.12.1
v8.12.1-ee
v8.12.2
v8.12.2-ee
v8.12.3-ee
v8.13.0.pre
v8.14.0.pre
v8.15.0.pre
v8.16.0.pre
v8.17.0.pre
v8.18.0.pre
v8.2.0-ee
v8.2.0.rc1
v8.2.0.rc1-ee
v8.2.0.rc2
v8.2.0.rc2-ee
v8.4.0.rc1
v8.8.0
v8.8.0-ee
v8.8.0-rc1
v8.8.0-rc1-ee
v8.8.0-rc2
v8.8.0-rc2-ee
v8.8.1-ee

v9.*

v9.1.0.pre
v9.2.0.pre
v9.3.0.pre
v9.5.0.pre
v9.6.0.pre