CVE-2022-0502

See a problem?
Source
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-0502
Import Source
https://storage.googleapis.com/cve-osv-conversion/osv-output/CVE-2022-0502.json
JSON Data
https://api.osv.dev/v1/vulns/CVE-2022-0502
Aliases
Published
2022-02-06T11:15:07Z
Modified
2024-05-23T01:25:59.575987Z
Severity
  • 5.4 (Medium) CVSS_V3 - CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N CVSS Calculator
Summary
[none]
Details

Cross-site Scripting (XSS) - Stored in Packagist remdex/livehelperchat prior to 3.93v.

References

Affected packages

Git / github.com/livehelperchat/livehelperchat

Affected ranges

Type
GIT
Repo
https://github.com/livehelperchat/livehelperchat
Events
Introduced
0 Unknown introduced commit / All previous commits are affected
Fixed

Affected versions

1.*

1.60
1.74
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.93
1.94
1.95
1.98

2.*

2.0
2.01v
2.02v
2.06v
2.07v
2.10v
2.11v
2.13v
2.15v
2.16v
2.17v
2.20v
2.22v
2.24v
2.25v
2.26v
2.27v
2.28v
2.29v
2.30v
2.31v
2.32v
2.33v
2.34v
2.35v
2.36v
2.37v
2.38v
2.39v
2.40v
2.41v
2.42v
2.43v
2.45v
2.46v
2.47v
2.48v
2.49v
2.50v
2.51v
2.52v
2.53v
2.54v
2.56v
2.57v
2.58v
2.60v
2.61v
2.62v
2.63v
2.64v
2.65v
2.66v
2.67v
2.68v
2.69.1v
2.69v
2.70v
2.71v
2.72v
2.73v
2.74v
2.75v
2.76v
2.77v
2.78v
2.79v
2.80v
2.81v
2.82v
2.83v
2.84v
2.85v
2.86v
2.87v
2.88v
2.90v
2.91v
2.92v
2.93v
2.94v
2.95v
2.96v
2.97v
2.98v
2.99v

3.*

3.00v
3.01v
3.02v
3.03v
3.04v
3.05v
3.06v
3.07v
3.08v
3.09v
3.10v
3.11v
3.12v
3.13v
3.14v
3.15v
3.16v
3.17v
3.18v
3.19v
3.20v
3.21v
3.22v
3.23v
3.24v
3.25v
3.26v
3.27.0v
3.27v
3.28v
3.29v
3.30v
3.31v
3.32v
3.33v
3.35v
3.36v
3.37v
3.38v
3.39v
3.40v
3.41v
3.42v
3.44v
3.45v
3.46v
3.47v
3.48v
3.49v
3.50v
3.51v
3.52v
3.53v
3.54v
3.55v
3.56v
3.57v
3.58v
3.59v
3.60v
3.61v
3.62v
3.63v
3.64v
3.65v
3.66v
3.67v
3.68v
3.69v
3.70v
3.71v
3.72v
3.73v
3.74v
3.75v
3.76v
3.77v
3.78v
3.79v
3.80v
3.81v
3.82v
3.83v
3.84v
3.85v
3.86v
3.87v
3.88v
3.89v
3.90v
3.91v
3.92v